פיקוח ובטיחות בתנועה

משרד התחבורה יחד עם מינהל התכנון ופיתוח תשתיות, הוציאו הנחיות ברורות ותקנות, לגבי עקרונות תכנון, פיקוח ובטיחות בתנועה.
התכנון צריך להתבצע מתוך התחשבות באופי האזור בו מתבצעת העבודה, תוך שמירה על תוואי הליכה לצד הקיבולת והשירות בנתיבי הנסיעה.
עבודות שזמנן קצר, המבוצעות בשטחי מגורים, יבוצעו ביום, ואילו עבודות המבוצעות בשטחי מסחר ותעשייה, יבוצעו בלילה.
עבודות המבוצעות בלילה, דורשות היתר מיוחד מהרשויות, ויעשו כפוף לתקנות מניעת מפגעים ומניעת רעש.

פיקוח ובטיחות בתנועה חשוב לדעת

בטרם מתחילה העבודה, יש לבצע תכנון מקדים, תוך לקיחה בחשבון פונקציות הנחוצות לתכנון מיטבי כגון: נפחי תנועה, חניה ברחוב, כניסות למבנים ועוד.
יש לאמוד את גודל העבודה לרבות, רוחב נדרש לציוד, עומק חפירות, שיטות ביצוע ועוד.
יש להביא בחשבון השפעות נלוות כגון: ערימות עפר, חסימת מדרכות וחניות וכו' ולבצע את העבודה באופן שההפרעה תהיה מינימלית.
עבודות גדולות ומתמשכות, ייעשו תחת פקודות, חוקים ותקנות נוקשים.

קראו גם – פיקוח תנועה

פיקוח ובטיחות בתנועה – הכוונה בתנועה

אחריות לנושא הבטיחות והגהות ומניעת תאונות באתר, הן באחריות הקבלן המבצע.
הקבלן ועובדיו יעמדו בכל דרישות החוק לנושא הבטיחות בעבודה ובתנועה ויהיו כפופים לחוקים הבאים:

  1. חוק ארגון הפקוח על העבודה התשכ"ד 1954.
  2. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970.
  3. תחיקה בנושא עבודות בנייה.
  4. פקודת התעבורה ותקנותיה.
  5. נהלים והוראות הבטיחות.
  6. המדריך להסדר תנועה באתר עבודה.

הכוונה בתנועה, מעניקה שירותים אלה, ובעלת מערך גדול של פקחי תנועה, מוסמך מטעם ראש אגף התנועה במשטרת ישראל, רב ניסיון, בעל אחריות אישית וסביבתית המחויב לתהליכי עבודה תקינים ובטוחים.
פקחי התנועה של חברת הכוונה בתנועה, מעודכנים בכל התקנות, מחויבים לעבור הכשרות בכל עת, וממלאים את תפקידם באופן אחראי, למניעת תאונות, ושמירת בטיחותם של הסובבים באתר 24/7.

קראו גם – סימון כבישים

שתפו את הכתבה

כתבות נוספות

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן